استرداد شهریه

استرداد شهریه به معنای پس دادن و یا برگرداندن شهریه دانشجوی ثبت نام شده می باشد که تحت شرایط خاص و طبق قوانین مشخصی انجام می گیرد. در صورت انصراف زبان آموز (به هر دلیل) شهریه پرداختی پس از کسر ۲۰% کل مبلغ شهریه مسترد می گردد. استرداد زبان آموز فقط تا ۲۴ ساعت قبل از شروع ترم با حضور در موسسه و ارائه قبض ثبت نام امکان پذیر می باشد، در غیراین صورت شهریه زبان آموز به هیچ وجه مسترد نخواهد شد حتی اگر در کلاس شرکت نکرده باشد.

نکته: ارائه اصل قبض رسید ثبت نام و کارت شناسایی معتبر جهت انجام امور مربوط به استرداد الزامی است.

مرخصی بین ترم

زبان آموزان عزیز می توانند تا سه ماه (۹۰ روز) بصورت متوالی از مرخصی استفاده نمایند و هر زمان تا قبل از پایان این مدت جهت ثبت نام خود، بدون انجام تعیین سطح، به ایرانتاک مراجعه نمایند. اما درصورتیکه مرخصی بیشتر از مدت زمان اعلام شده باشد، ایرانتاک قادر به ثبت نام ایشان بدون انجام تعیین سطح مجدد نخواهد بود.

تعطیلات

طبق تقویم سالانه ایرانتاک تمامی تعطیلات از پیش برنامه ریزی و تعیین شده، برروی بردهای سیستم آموزشی ایرانتاک، موجود در سالن اصلی موسسه مشخص گردیده و هرگونه تعطیلی غیر منتظره بر اثر حوادثی همچون بارش برف، و… متعاقبا” از طریق کانال های ارتباطی ایرانتاک (سایت، اینستاگرام و تلگرام ایرانتاک)  اطلاع رسانی خواهد شد.