در ایرانتاک از انتقادات و پیشنهادات دانشجویان و خریداران از فروشگاه ایرانتاک استقبال می گردد. لذا جهت تشویق دانشجویان و خریداران از فروشگاه ایرانتاک برای اظهار انتقادات، پیشنهادات و همچنین شکایات راه های متعددی طراحی شده است که در دسترس همه باشد و به راحتی بتوانند انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح نمایند و ایرانتاک بتواند به تمام آنها پاسخ درست و مناسب ارائه نماید.

کانال های انتقال انتقادات، پیشنهادات و شکایات شما

۱- از طریق فرم زیر

۲- ارتباط حضوری با مدیر، کارشناسان و کارمندان اداری ایرانتاک

۳- ارتباط تلفنی و پیامکی

    *صدای مشتری در دفتر مرکزی:  ۳۳۷۲ ۳۳۷۲ ۰۴۵(تماس تلفنی)

    *ارتباط مستقیم با مدیر واحد برادران: ۰۹۱۴۴۵۴۳۴۲۵(ارسال پیامک / تماس تلفنی)

   *ارتباط مستقیم با مدیر فروشگاه ایرانتاک: ۰۹۱۴۴۵۴۳۴۲۵(ارسال پیامک / تماس تلفنی)

  *ارتباط مستقیم با مدیر واحد خواهران: ۰۹۱۴۸۵۹۲۰۱۱(ارسال پیامک / تماس تلفنی)

    *امور آموزشی ایرانتاک:  ۳۳۷۲ ۳۳۷۲ ۰۴۵(تماس تلفنی)

۴ – ارتباط ایمیلی

    *ارتباط مستقیم با مدیر واحد برادران: a.mohamadi@irantalkinst.ir

    *ارتباط مستقیم با مدیر واحد خواهران: f.khosravi@irantalkinst.ir

    *صدای مشتری:info@irantalkinst.ir