ماموریت:

آموزش تخصصی زبان انگلیسی با رویکرد سرعت یادگیری و کیفیت آموزش در سطح استان، رسالت ماست.

چشم انداز:

طرح چشم انداز ۵ ساله توسعه موسسه ایرانتاک

  • افزایش تعداد شعب ایران تاک به ۲۰ واحد در سطح استان و ۴ واحد در مناطق مختلف شهر اردبیل
  • ایجاد تحول در روش تدریس اساتید و ارتقاء کیفیت آزمون ها و تحصیل زبان آموزان از طریق تدوین نگرش نوین بر سیستم آموزشی
  • استفاده گسترده از تکنولوژی آموزشی
  • تبدیل نام ایرانتاک به یک Brand در عرصه ملی و بین المللی
  • ارتقاء کیفیت منابع انسانی سازمان با تکیه بر اصل مشتری مداری

خط مشی:

موسسه ایرانتاک به عنوان یکی از پیشگامان آموزش تخصصی زبان انگلیسی در استان با پایبندی خدشه ناپذیر به اصل دانشجو محوری در فرآیند یادگیری،همواره تامین اطمینان خاطر و جلب رضایت حداکثری زبان آموزان،به موازات ایجاد امنیت شغلی و امکانات رفاهی کم سابقه برای اساتید و کارکنان خود را، به عنوان خط مشی کیفیت و ملاک و محک ارائه خدمات آموزشی برتر برگزیده است.

نکاتی چند از منشور کیفیت موسسه زبان ایرانتاک

  • مدیریت دانش، اطلاعات و فناوری به منظور بهبود مستمر فرآیندها و بهره برداری مناسب از زیر ساخت ها و امکانات موجود به منظور افزایش بهره وری منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه سازمان
  • ایجاد محیط کار مناسب و رعایت انصاف و عدالت در حفظ و توسعه سرمایه های انسانی
  • یکسان سازی فرآیندهای کاری، امکانات رفاهی و تجهیزات و فضاهای آموزشی در کلیه واحدها
  • رعایت کلیه قوانین و مقررات سازمانی، دولتی و بین المللی ناظر بر صنعت آموزش زبان

مدیران و کلیه اساتید و کارکنان ایرانتاک ضمن متعهد بودن به الزامات این خط مشی و اجرای دقیق آن در جهت پیش برد اهداف با ایجاد زیر ساخت های مناسب و استفاده از روش های نوین آموزشی و خلاقیت برای حرکت به فراسوی انتظارات زبان آموزان، رضایتمندی هرچه بیشتر ایشان را سرلوحه کار خود قرار داده اند.