۱- موسسه ایران تاک در سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ مجوز برای واحد خواهران به شماره ۱۹۰۰۰/۳۰۱۸۹/۴۰۷ و برادران به شماره ۱۹۰۰۰/۳۰۱۹۰/۴۰۷ از وزارت آموزش و پرورش شد.

۲- منتظر خبرهای خوش بعدی باشید . . .

 

 

از همراهی شما خرسندیم. کتاب های انگلیسی را با تخفیف ویژه خرید کنید رد کردن