گواهی اشتغال به تحصیل:

جهت صدور گواهی اشتغال به تحصیل در ایرانتک، زبان آموزان درخواست خود را از طریق پرکردن فرم اعلام می‌نمایند. زبان آموزان می‌توانند فرم درخواست گواهی را از واحد ثبت نام دریافت نمایند. زبان آموزان در هر زمان و سطحی می‌توانند گواهی اشتغال به تحصیل در ایرانتاک را درخواست نمایند که در این صورت گواهی جهت ارائه به ارگان و یا سازمان درخواستی با ذکر اطلاعات تاریخ و ترم های گذرانده شده تنظیم می‌شود.

گواهی پایان دوره سطوح CEFR (A1,A2,B1,B2,C1,C2) :

گواهی فارغ التحصیلی دوره های ذکر شده، در پایان این سطوح و توسط واحد فارغ التحصیلان ایرانتاک به زبان آموزان عزیز اعطاء می‌شود.