Left_side_of_Flying_Pigeon

در باب اهمیت دوچرخه

«دوچرخه_سواری»، یعنی مرگ آرام اقتصاد جهانی!!!

مدیرکل بانک Exim که در اغلب کشورهای دنیا شعبه دارد،اقتصاددانان را به فکر فرو برد زمانیکه این جملات را بر زبان آورد :

یک دوچرخه سوار برای اقتصاد کشور فاجعه بار است، زیرا او ماشین نمی خرد و برای خرید ماشین هم وام نمی گیرد… پولی برای بیمه پرداخت نمی کند و سوخت هم نمی خرد. برای نگهداری و تعمیرات دوچرخه هزینه ای پرداخت نمی کند، پولی صرف پارکینگ نمی کند و منجر به تصادفات شدید هم نمی شود!

او به بزرگ راه های چند لاینه نیاز ندارد. به باشگاه ورزشی و داروهای لاغری نیاز ندارد زیرا چاق نمی شود!

این افراد سالم، برای اقتصاد فایده ای نداشته و لازم هم نیستند، زیرا آنها پولی برای خرید انواع داروها نخواهند پرداخت… همچنین به بیمارستان و دکتر نیاز ندارند!

دوچرخه سواران هیچ چیز به تولید خالص ملی نخواهند افزود!

در نقطه مقابل، هر رستوران مک دونالد علاوه بر افرادی که بطور مستقیم در آن کار می کنند،حداقل 30 شغل ایجاد می کند :

10 متخصص قلب

10 دندانپزشک و

10 متخصص تغذیه

و این مساله ای است که ارزش درنظر گرفته شدن دارد!

پ.ن : پیاده روی از آن هم بدتر است زیرا افراد پیاده، حتی همان دوچرخه را هم نمی خرند!!!

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *