تقویم آموزشی

یکی از مزایای شرکت در دوره های آموزشی ایرانتاک، برنامه ریزی منظم و منسجم است. به طوریکه کلیه کلاسها در تاریخ مقرر آغاز و پایان می یابد. تقویم آموزشی ایرانتاک که ابتدای هر سال منتشر می شود، مبنای نظم و انسجام دوره ها است.

 

در تصویر مقابل ، برنامه زمانبندی و تقویم آموزشی دوره ها را مشاهده می نمایید:

در تقویم آموزشی ایرانتاک تاریخ شروع، امتحان میان ترم و امتحان پایان ترم برای هر ترم مشخص شده است.

 توصیه میکنیم حداقل از یک هفته قبل از شروع ترم مورد نظر خود، نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

 با توجه به سیستم اتوماسیون ثبت نام که با تکمیل ظرفیت نفرات (10 نفر) کلاس بسته می شود، لطفا در اسرع وقت در ترم مورد نظرتان ثبت نام نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ایرانتاک تماس بگیرید. 3372 3372 045