چطور می تونیم کمکت کنیم؟

در ایرانتاک از انتقادات و پیشنهادات دانشجویان و کاربران سامانه آنتاک  استقبال می گردد. لذا جهت تشویق دانشجویان و کاربران آنلاین برای اظهار انتقادات، پیشنهادات و همچنین شکایات راه های متعددی طراحی شده است که در دسترس همه باشد و به راحتی بتوانند انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح نمایند و ایرانتاک بتواند به تمام آنها پاسخ درست و مناسب ارائه نماید.

ارتباط حضوری با مدیر، کارشناسان و کارمندان اداری ایرانتاک 

ارتباط تلفنی و پیامکی 

    صدای مشتری در دفتر مرکزی:  ۳۳۷۲ ۳۳۷۲ ۰۴۵

    ارتباط مستقیم با مدیر واحد برادران: ۰۹۱۴۴۵۴۳۴۲۵

  ارتباط مستقیم با مدیر واحد خواهران: ۰۹۱۴۸۵۹۲۱۰۱۱ 

 ارتباط ایمیلی 

ارتباط مستقیم با مدیر واحد برادران

aghamohamadi.adel@ontalk.net 

ارتباط مستقیم با مدیر واحد خواهران

Khosravi.fatemeh@ontalk.net

صدای مشتری

info@ontalk.net