چطور می تونیم کمکت کنیم؟

در ایرانتاک از انتقادات و پیشنهادات دانشجویان و کاربران سامانه آنتاک  استقبال می گردد. لذا جهت تشویق دانشجویان و کاربران آنلاین برای اظهار انتقادات، پیشنهادات و همچنین شکایات راه های متعددی طراحی شده است که در دسترس همه باشد و به راحتی بتوانند انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح نمایند و ایرانتاک بتواند به تمام آنها پاسخ درست و مناسب ارائه نماید.

ارتباط حضوری با مدیر، کارشناسان و کارمندان اداری ایرانتاک 

ارتباط تلفنی و پیامکی 

    صدای مشتری در دفتر مرکزی(تماس تلفنی و واتساپ):

(10خط)  ۳۳۷۲ ۳۳۷۲ ۰۴۵

  

 ارتباط ایمیلی 

صدای مشتری

info@irantalkinst.ir