دوره های خصوصی با اهداف شما

دوره های خصوصی زبان انگلیسی به صورت اختصاصی فقط برای متقاضی برگزار می‌شوند اهداف دوره می‌توانند از ارتقاء مهارت مکالمه، آماده شدن برای آزمون های بین المللی، تقویت زبان انگلیسی برای مدرسه و کنکور و … کاملا متفاوت باشد. لذا هدف و کتب دوره بسته به نیاز زبان آموز و پس از مشاوره و تعیین سطح دقیق تعیین می‌گردد.

ویژگی های دوره های خصوصی

کلاس های خصوصی سه ویژگی اصلی دارند. ویژگی اول آن سرعت کلاس است. به عبارت دیگر از آنجا که فقط یک زبان آموز در کلاس حضور دارد سرعت کلاس خصوصی تقریبا دو برابر کلاس های ترمیک است مشروط بر آنکه زبان آموز به ازای هر جلسه حداقل 4 ساعت در منزل مطالعه داشته باشد.ویژگی دوم این کلاس تمرکز بر نقاط ضعف زبان آموز می باشد. از آنجا که فقط یک زبان آموز در کلاس حضور دارد استاد مربوطه فقط بر روی نقاط ضعف ایشان تمرکز خواهد کرد. ویژگی سوم این کلاس ها این است که برای هر زبان آموز سیلابس اختصاصی بر اساس هدف، مدت زمان، نقاط قوت و ضعف ایشان طراحی خواهد گردید که این امر کاملا از اتلاف وقت زبان آموز جلو گیری خواهد کرد و بازدهی کلاس را به حداکثر خواهد رساند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ایرانتاک تماس حاصل فرمایید