راهبرد ما و توسعه پایدار

راهبرد ما

چشم انداز

قرار گرفتن در میان 10 موسسه آموزشی برتر ایران از لحاظ کیفیت آموزشی، نوآوری و تعداد مراکز ارائه خدمات

ماموریت، ارزش های بنیادین و اهداف کلان

موسسه ایرانتاک، ارتقاء کیفیت و نوآوری در جامعه را از طریق توسعه آموزش زبان های خارجی دنبال می‌نماید و در این مسیر توسعه دانش و تکنولوژی، سرمایه انسانی و تعهد به کیفیت را مبنای خلق ارزش و کسب رضایت مشتریان و دیگر ذی‌نفعان قرار داده است.

ارزش‌های بنیادین

 1. کارآفرینی و ایجاد اشتغال دانش محور و پایدار
 2. محوریت دانش و فناوری در توسعه محصولات
 3. تعهد به کیفیت
 4. اعتقاد به ابتکار و نوآوری
 5. ارزش افزایی برای مشتریان و دیگر ذی‌نفعان
 6. مسئولیت‌پذیری در قبال توسعه پایدار جامعه
 7. احترام به جایگاه انسانی کارکنان
 8. اعتقاد به توسعه و مشارکت کارکنان و ایجاد نظم و انظباط در محیط کاری
 9. تعهد به ایجاد و حفظ فضای رقابتی سالم در کسب و کار
 10. تعهد به حفظ اسرار سازمان و ذی‌نفعان آن

اهداف کلان

 1. موسسه آموزشی برتر کشور از لحاظ فناوری، نوآوری و سهم بازار
 2. سهم بیش از 30 درصدی آموزش زبان های خارجی در کشور
 3. توسعه بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع
 4. توسعه دانش و فناوری در آموزش زبان های خارجی
 5. ایجاد و توسعه تولیدات در تمامی نقاط کشور
 6. تنوع‌بخشی بازارهای هدف
 7. ارتقاء برند در سطح ملی و بین‌المللی
 8. بهبود مستمر در نظام مدیریت فناوری و کیفیت محصولات
 9. ارتقاء سطح شایستگی منابع انسانی

توسعه پایدار

 • ایجاد بستر لازم برای تعامل در سطح شرکت از نوع مشارکت ،ادغام،همکاری ،خرید و یا فروش با شرکت ها و سازمانها ی دیگر
 • ایجاد هلدینگ ،توسعه و ایجاد شرکت های اقماری در زنجیره فعالیت
 • حفظ و نگهداری از داراییهای مشهود و نا مشهود سازمان (مالکیت معنوی)