همکاری با سازمان ها

شرکت‌های خصوصی و یا ارگان‌های دولتی علاقه مند،می‌توانند با خانواده بزرگ ایرانتاک تفاهم نامه و قرارداد خدمات آموزشی امضاء کنند:

تفاهم‌نامه

می توان در تفاهم نامه برون سازمانی بین ایرانتاک و سازمان مربوطه، به‌عنوان امتیاز خاص، دریافت خدمات آموزشی ویژه یا تخفیف برای خانواده‌های کارکنان سازمان‌ها تنظیم نمود.

برای به‌دست آوردن اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره 3372 3372 045 تماس حاصل نمایید.

قرارداد

ابتدا عملیات نیازسنجی درباره کارکنان سازمان مربوطه انجام می‌شود تا نوع کلاس‌های آموزش ویژه آن سازمان تعیین گردد. پس از  مخص نمودن ابتدا و انتهای دوره و تعداد جلسات لازم و شهریه دوره و نحوه پرداخت آن، ساعت و روزهای برگزاری کلاس با مشورت مسئولین به تصویب می‌رسد. کلاس‌های آموزشی در محل شرکت یا سازمان برگزار می‌شود و نتایج آزمون ها (در صورت نیاز) به مدیریت سازمان ارائه می‌گردد.

برای به‌دست آوردن اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره 3372 3372 045  تماس حاصل نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ایرانتاک تماس حاصل فرمایید