آیا امکان استفاده از دوره های مجازی تنها با گوشی تلفن همراه امکان پذیر است؟

بله. یکی از مزیتهای شرکت در کلاسهای آموزش مجازی زبان انگلیسی این است که زبان آموز می تواند بدون حضور در مکانی خاص، تنها با استفاده از تلفن همراه خود در کلاس شرکت نماید.