آیا امکان انصراف از دوره و بازگشت وجه وجود دارد؟

تا 24 ساعت پیش از از آغاز دوره امکان درخواست انصراف به هر دلیلی و دریافت 100% وجه پرداختی وجود دارد. پس از شروع دوره بازگشت شهریه به هیچ وجه امکان پذیر نیست.حتی اگر زبان آموز در کلاس ها شرکت نکرده باشد.