آیا در موسسه زبان ایرانتاک کلاس خصوصی برگزار می شود؟

بله در کلیه دپارتمانهای ایرانتاک، کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی برگزار می گردد.