آیا موسسه زبان ایرانتاک دانشجو به خارج از کشور اعزام می کند؟

بله . برای اطلاع از شرایط اعزام لطفا با شماره 04533723372 تماس حاصل فرمایید.