آیا موسسه زبان ایرانتاک دوره های TTC  هم برگزار می­کند؟ هزینه کلاسهای  TTC چقدر می باشد؟

بله، پس از تحلیل نتایج آزمون کتبی و مصاحبه گروهی، واجدین شرایط به شرکت در این دوره به واحد آموزش اساتید دعوت می شوند. هزینه کلاس های TTC سالانه متغیر است.