آیا می توانم به صورت آنلاین تعیین سطح شوم؟

بله، شما میتوانید از طریق سایت آنتاک به صورت آنلاین تعیین سطح شوید.