به چه صورت می توانم شهریه دوره را پرداخت کنم؟

1.از طریق درگاه بانکی متصل به سایت می توانید پس از ثبت نام و انتخاب دوره شهریه را پرداخت نمایید.

2.کارت به کارت ( شماره کارت و هزینه دوره را از موسسه بپرسید 04533723372 )