من چند سال پیش کلاس می رفتم اما خیلی چیزها را فراموش کردم.امکان شروع از سطوح بالاتر برای من وجود دارد؟ اگر در محیط کلاس قرار بگیرم همه چیز رو به خاطر خواهم آورد.

طبق تعیین سطح انجام شده و پاسخگویی شما به سوالات مناسب¬ترین سطح ممکن برای شما درنظر گرفته خواهد شد. اما در ایرانتاک ارتقا سطح یا (Upgrade)  شدن تا جلسه چهارم هر ترم با توجه به نظر استاد و تایید مدیر آموزش امکان پذیر می باشد. به علاوه در صورتی که آخر ترم نمره بالای 98 و تاییدیه استاد را داشته باشید، پس از امتحان مجدد شفاهی میتوانید ارتقا سطح داشته باشید.