چگونه ثبت نام کنم؟

از آنجایی که معمولا زبان آموزان تعریف دقیقی از سطح خود ندارند، ابتدا می بایست در آزمون تعیین سطح این موسسه شرکت کند تا با مشخص شدن سطح دقیق زبان آموز مراحل بعدی ثبت نام و شرکت در کلاسها میسر شود.