چرا بعد از60روز وقفه تحصیلی تعیین سطح مجددا انجام می شود؟

بدلیل اینکه دور بودن از فضای آموزشی به مدت 60 روز منجر به فراموش نمودن مطالب آموخته شده می شود، نیاز به تعیین سطح مجدد دانشجو می باشد. از تاریخ فاینال آخرین ترم که نمره قبولی آن ثبت شده باشد تا تاریخ اقدام به ثبت نام، نباید 60 روز  بیشتر گذشته باشد.

مزیت استفاده از سیستم آموزشی آنتاک چیست؟

امکان دسترسی 24 ساعته به محتوای آموزشی، آموزشگاه و مشاور

زمان و هزینه رفت و امد به آموزشگاهها حذف می شود.

امکان استفاده از کامپیوتر و اپلیکیشن موبایل

زبان آموزان نسبت به آموزشگاه های حضوری از امکانات بیشتری برخوردار خواهند بود.

بعد از هر مبحث دانسته های شما سنجیده می شود.

سیستم آموزش مجازی ایرانتاک ( آنتاک) چگونه است؟

سیستم آموزش مجازی ایرانتاک ( آنتاک ) برخلاف اکثر سیستم های موجود به صورت پخش فیلم ضبط شده اساتید یا پخش زنده استاد در زمان مشخصی نیست ، بلکه با استفاده از مدرن ترین روش های روز محتوا به صورت اصولی به زبان آموز منتقل و مورد سنجش قرار میگیرد تا آموزش تکمیل شود.

چگونه ثبت نام کنم؟

از آنجایی که معمولا زبان آموزان تعریف دقیقی از سطح خود ندارند، ابتدا می بایست در آزمون تعیین سطح این موسسه شرکت کند تا با مشخص شدن سطح دقیق زبان آموز مراحل بعدی ثبت نام و شرکت در کلاسها میسر شود.